Cách thức vận chuyển:

Giao hàng xe nâng

Đối với khách hàng ở gần: Giao bằng xe chuyên dụng. vận chuyển đến kho của khách hàng.

Đối với khách hàng ở xa: nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển. CTY IG hỗ trợ quý khách nâng xe nâng lên xe tải để vận chuyển.

Đối với hàng hóa kích thước nhỏ nhẹ: được gửi qua đường bưu điện để tiết kiệm chi phí cho khách hàng,

Thời gian giao hàng:

Nếu chỉ kiểm tra bảo dưỡng: thông thường khoản 2 ngày kể từ ngày nhận cọc.

Nếu có bảo dưỡng và sơn mới: thông thường mất khoản 7 đến 10 ngày kể từ ngày nhận cọc.

Nếu có những yêu cầu đặc biệt: thời gian giao hàng từ 7 ngày đến 20 ngày kể từ ngày nhận cọc.

Chi phí vận chuyển:

Chi phí vận chuyển được thỏa thuận giữa quý khách hàng và nhân viên kinh doanh CTY IG.

Chat với giaxenang.com